TE MARAE AKARAU VĀNANGA O TE

KUKI AIRANI

PARLIAMENT OF THE COOK ISLANDS

PUBLIC NOTICE: Immigration Bill 2020 Consultation

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”English” tab_id=”1589239523964-6a7ced2d-df42″][vc_column_text]RAROTONGA, COOK ISLANDS Friday 08 May, 2020
By Margret Numanga, Committee Secretary
PUBLIC NOTICE: Immigration Bill 2020 Consultation

The Immigration Bill Select Committee 2020 was established by Parliament on 25 March 2020, to review and consider the Immigration Bill 2020 and report its recommendations back to Parliament by 30 September 2020.

The membership of the Committee is as follows:

Chairperson: Hon Min Mac Mokoroa
Deputy Chairperson: Hon MP Vaitoti Tupa
Members:
Hon MP Tai Tura
Hon MP Tina Browne
Hon MP Tehani Brown
Hon MP Patrick Arioka
Hon MP Tamaiva Tuavera

The purpose of the Bill is to manage immigration in a way that balances the national interest, as determined by the Crown, and the rights of individuals. The present Act (the Entry, Residence and Departure Act 1971-72) is outdated and difficult to read and apply.

This Bill reforms and modernizes immigration law in the Cook Islands and takes account of extensive consultation in the Cook Islands about how to change the immigration system in a way which best suits the needs of the Cook Islands.

Immigration Bill Select Committee (IBSC) invites public feedback into the review of the new Immigration Bill 2020. Interested members of the public and civil society organizations’ on Rarotonga are cordially invited to attend the public consultation meetings to be held as follows:

  1. Teau-o-Tonga – Tuesday 26th May, at the Sinai Hall, Avarua – 6:00 pm to 8.00 pm
  2. Puaikura – Wednesday 27th May, at the Calvary Hall, Arorangi – 6:00 pm to 8:00 pm
  3. Takitumu – Thursday 28th May, at the Titikaveka Sunday School, Titikaveka – 6:00 pm to 8:00 pm

A copy of the bill can be accessed online and is available for download from the Parliament of the Cook Islands website – https://parliament.gov.ck  and Parliament Facebook Page. In addition, copies will be made available at all the Puna stations on Rarotonga beginning Monday 11 May 2020, for public reading and awareness.

Expression of interest for submissions on the Immigration bill can be emailed or delivered to the Committee Secretary, Margret Numanga, email contact – margret@cookislands.gov.ck or Address your submission to:

Committee Secretary

Immigration Bill Select Committee
Parliament of the Cook Islands
Rarotonga, Cook Islands.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Maori” tab_id=”1589239523970-b60810ce-b924″][vc_column_text]EI AKAKITE’ANGA KI RUNGA I TE NUTI

RAROTONGA, KUKI AIRANI Varaire ra varu o Me, mataiti 2020

Na Margret Numanga, Kumiti Tekeretere

TUATUA AKAKITE: Tiki Tuatua/manako no te katoatoa no runga i te Ture Tamanako no te Tomo                                              Ipukarea 2020

Kua akamana’ia e te Paramani, te au Kumiti o te Ture Tamanako Tomo Ipukarea i te ra 25 Mati, mataiti 2020, kia akarakara e pera i te uriuri i te Ture Tamanako Tomo Ipukarea 2020 e oti, ripoti mai i ta ratou akakite’anga ki te Paramani i mua ake i te ra 30 Tepetema 2020.

Ko te akakoro’anga o te Ture Tamanako, koia oki no te akatere atu i te tomo’anga ipukarea, kia vai teia ei apainga tau ki to tatou ipukarea e te tika’anga o tetai tangata mei tei akataka’ia e te Korona.  Ko te Ture e vai nei (Ture Tomo, Noo e pera te Akaruke 1971-72), kua taito te reira e pera, e ngata i te tatau e te taangaanga.

Ka riro teia Ture Tamanako i te akaou atu i te ture tomo ipukarea i roto i te Kuki Airani e pera i te akara matatio atu i te ka rauka mai mei roto i te tuatau tiki tuatua e te manako o te katoatoa i te Kuki Airani nei, e ka akapeea i te tauianga i te turanga tomo ipukarea, kia tau ki te turanga e te akakoro’anga o te Kuki Airani.

E patianga teia mei konei atu i te Kumiti o te Ture Tamanako Tomo Ipukarea, i te au manako o te iti tangata no te akarakara atu i te Ture Tamanako 2020. E patianga ngateitei teia ki tetai ua atu tangata e tetai ua atu putuputu’anga i Rarotonga nei, tei anoano i te aere mai ki teia uriurianga, ko teia te au ra o teia tiki tuatua e te manako o te katoatoa:

  1. Teau-o-Tonga – Ruirua 26 Me, Are Sinai, Avarua – ora ono i te aiai ki te ora varu i te aiai
  2. Puaikura – Ruitoru 27 Me, Are Karavaria, Arorangi – ora ono i te aiai ki te ora varu i te aiai
  3. Takitumu – Paraparau 28 Me, Are Apii Tapati, Titikaveka – ora ono i te aiai ki te ora varu i te aiai

Ka rauka te ture tamanako i te tiki atu ki runga i te roro uira https://parliament.gov.ck e te Matapuka a te Paramani.  Topiri atu ki teia, ka tuku katoa ia atu teia ture tamanako ki roto i te au Puna i Rarotonga nei, akamata atu i te Monite 11 Me 2020, ei tatau’anga na te katoatoa.

Me e anoano to tetai i te tuku mai i tona manako no runga i te Ture Tamanako Tomo Ipukarea, e imere atu ia margret@cookislands.gov.ck me kore kave atu i tetai tata’anga ki te Kumiti Tekeretere:

Margret Numanga

Kumiti Tekeretere,
Kumiti Ture Tamanako Tomo Ipukarea
Paramani o te Kuki Airani
Rarotonga, Kuki Airani[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest